Unapređenje kvalitete osnovnog i srednjeg obrazovanja u BiH

Na osnovu Inicijative koju je Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH uputio Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, dana 25.02.2021. godine je u prostorijama Agencije održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.Na pomenutom sastanku se razgovaralo o unapređenju kvalitete osnovnog i srednjeg obrazovanja u BiH na osnovu rezultata međunarodnih istraživanja (PISA, TIMSS), te je dogovorena dalja saradnja učesnika sastanka.

Možete pogledati i ovu vijest...