Category: Skupština

Skupština SSVOONK-a BiH

Skupština SSVOONK-a BiH

Dana 20.4.2024. godine u Tuzli je održana sjednica Skupštine SSVOONK- a BiH na kojoj su provedeni izbori za predsjednika/predsjednicu Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH za preostali period mandata 2022/2026....

28. godišnjica genocida u Srebrenici

Povodom 28. godišnjice genocida u Srebrenici, predsjednik SSVOONKBiH i član Skupštine SSVOONKBiH, nakon polaganja cvijeća u ime našeg sindikata, prisustvovali su Konferenciji o kolektivnom pamćenju Srebrenice, koja je održana na mjestu stradanja, u bivšoj...

Skupština SSVOONK-a BiH, mandatni period 2018-2022. godina

Admir Šuvalić, predsjednik Abdulah Serezlija, potpredsjednik za srednje obrazovanje Dževad Drino potpredsjednik za visoko obrazovanje Adnan Đindo, potpredsjednik za kulturu Samir Fajić Adnan Suljanović Sejfudin Duranović Džemal Velić Stjepo Pejić Admir Terzić Nihada Duranović Elbira Bešić Muhamed Dedić Hazim Zejčirović Zuhdija Redžić Senada Suljić Denis Memić Đevad Hadžić Esed Ahmić Spaho Bradarić Azra Emić Emir Vračo Ibrahim Hodžić Eldin Isanović Edina Čomić Pašić Muhamed Faruk Bešlić Samka Hadžihasanović-Midhat Mensur Bektić Suada Hujić Faruk Čupović Sadat Kvačević Dževad Lokvančić Aida Sulejmanagić...