Štrajk upozorenja-solidarnosti – 11. septembar 2019. godine

Na osnovu člana 2. Zakona o štrajku (“Službene novine FBiH” br. 14/00), članova 30. i 101. stav 3. Statuta Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH (u daljem tekstu SSVOONK BiH),. Pravila o štrajku SSVOONK-a BiH, te Zaključka sa sjednice Upravnog odbora SSVOONK-a BiH održane 1. septembra 2019. godine, Upravni odbor SSVOONK BiH na svojoj Četvrtoj sjednici donosi

ODLUKU
o organizovanju i održavanju Generalnog štrajka upozorenja u svim srednjim školama
u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

 1. Ovom Odlukom se utvrđuje, način organizovanja i održavanja Generalnog štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i razlozi Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, zbog kojih se organizuje Generalni štrajk upozorenja.
 2. Generalni štrajk upozorenja će biti organizovan u srijedu, 11. septembra/rujna 2019. godine, u periodu od 10:30 do 11:00 sati.  Generalni štrajk upozorenja će se održati u svim sindikalnim organizacijama Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.
 3. Glavni razlog za organizovanje Generalnog štrajka upozorenja jeste solidarnost i podrška kolegama sa područja Unsko-sanskog kantona koji su 2. septembra/rujna 2019.godine stupili u peneraini štrajk, a u cilju ostvarivanja sljedećih zahtjeva:
  • nepoštivanje potpisanog Kolektivnog ugovora i neisplaćivanje plaća po osnovici koja je definisana i usvojena u septembru 2018.godine;
  • neravnopravnog statusa prosvjetnih radnika sa ostalim radnicima koji plate primaju iz bzdžeta Unsko-sanskog kantona;
  • kašnjenja u isplatama plaća i naknada za radnike zapsolene u obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona;
  • ignorantskog odnosa Vlade Unsko-sanskog kantona prema zahtjevima koje je pred njih postavio Kantonalni odbor SSVOONK Unsko-sanskog kantona.
 4. Zadužuju se predsjednici bntonainili/županijskih odbora našeg Sindikata da na osnovu ove Odluke donesu Odluku svog Kantonalnog odbora o organizaciji štrajka upozorenja te istu zajedno sa Sporazumom o minimumu poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme trajanja štrajaka i Upustvom za provođenje štrajka upozorenja dostave predsjednicima sindikalnih organizacija na postupanje i realizaciju, poslodavcima i sredstvima javnog informisanja u
  skladu sa Pravilima o štrajku SSVOONK BiH.

Cijela Odluka u prilogu.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1i70XvrNZXAvQjcj-USyj_4AuU6OsOxkH/preview?usp=drivesdk” title=”Odluka o organizovanju i održavanju Generalnog štrajka upozorenja u svim školama u FBiH – Septembar 2019.PDF” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”1000″ style=”embed”]