Category: Sindikalni organi

Svečana sjednica Skupštine SSVOONK-a BiH

Danas 05. oktobra 2022. godine održava se svečana, radna i konstituirajuća sjednica skupštine Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine. Sjednica se održava u hotelu “Hollywood” Ilidža. Članovi Skupštine...

Sjednica Upravnog odbora SSVOONK BiH

Dana 18.06.2022. godine održana je sjednica Upravnog odbora SSVOONK BiH na kojoj su pripremani materijali za predstojeću Sedmu izbornu Skupštinu-Kongres Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, i diskutovano o aktualnoj...

Skupština SSVOONK BiH

Admir Šuvalić, predsjednik Abdulah Serezlija, potpredsjednik za srednje obrazovanje Dževad Drino potpredsjednik za visoko obrazovanje Adnan Đindo, potpredsjednik za kulturu Samir Fajić Adnan Suljanović Sejfudin Duranović Džemal Velić Stjepo Pejić Admir Terzić Nihada Duranović Elbira Bešić Muhamed Dedić Hazim Zejčirović Zuhdija Redžić Senada Suljić Denis Memić Đevad Hadžić Esed Ahmić Spaho Bradarić Azra Emić Emir Vračo Ibrahim Hodžić Eldin Isanović Edina Čomić Pašić Muhamed Faruk Bešlić Samka Hadžihasanović-Midhat Mensur Bektić Suada Hujić Faruk Čupović Sadat Kvačević Dževad Lokvančić Aida Sulejmanagić...

Nadzorni odbor SSVOONK-a BiH

Salčinović Đenita, predsjednica Sofradžija Amer, član Musić Zajim, član Džemidžić Nirzama, član Elma Ćorić-Kajtaz, član