Dio sam organizacije koja utiče na demokratske procese

Sindikat mi omogućava da budem dio organizacije koja utiče na demokratske procese i socijalnu pravičnost!