Utičem na donošenje zakonske regulative

Preko Sindikata mogu da utičem na izmjenu zakonske regulative. Mogu da predlažem unapređenja.