Kontakt

SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE

TRADE UNION OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION, NURTURE, SCIENCE AND CULTURE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Obala Kulina bana broj 1
71000 SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
Tel/fax: ++387 33 21 35 88
e-mail: ssvoonkbih@bih.net.ba

PREDSJEDNIK SSVOONK BiH

DŽEMALUDIN POTUROVIĆ

Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo
Tel/fax: ++387 33 21 35 88
Mob.tel.: ++387 61 312 475
e-mail: ssvoonkbih@bih.net.ba

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SSVOONK BiH

ADMIR TERZIĆ

Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo
Tel/fax: ++387 33 21 35 88
Mob.tel.: ++387 61 73 03 32
Mob.tel.: ++387 62 33 90 09
e-mail: ssvoonkbih@bih.net.ba
e-mail: admir.terza@bih.net.ba

POTPREDSJEDNIK SSSVOONK BiH za srednje obrazovanje
EDINA ČOMIĆ
Tel./fax: ++387 36 55 17 65
Mob.tel. ++ 387 63 897 427
e-mail: edinacomic@live.com

POTPREDSJEDNIK SSVOONK BIH za kulturu
ADNAN ĐINDO
Tel/fax: ++387 33 66 59 60
Mob.tel.++387 61 21 81 00
e-mail: a.djindo@gmail.com

KANTONALNE ORGANIZACIJE:

 1. UNSKO-SANSKI KANTON
  SAMIR FAJIĆ, predsjednik
  Krupska bb – 77000 BIHAĆ
  Tel/fax: ++ 387 37 22 36 61
  tel. ++ 387 61 15 53 75
  e-mail: fajic_samir@hotmail.com

 

 1. ŽUPANIJA POSAVSKA
  STJEPO PEJIĆ, predsjednik
  Treća ulica bb – 76270 ORAŠJE
  Tel/fax: ++ 387 31 71 41 12
  tel. ++ 387 63 34 18 68
  e-mail: stjepo.pejic@gmail.com

 

 1. TUZLANSKI KANTON
  ADMIR TERZIĆ, predsjednik

Pozorišna 2 – 75000 TUZLA
Tel/fax: ++387 35 26 04 78
Mob.tel.: ++387 61 73 03 32
e-mail: ssvoonk.tk@bih.net.ba

 

 1. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
  ĐEVAD HADŽIĆ, predsjednik

Fra Ivana Jukića 1/II – 72000 ZENICA
Tel/fax: ++387 32 40 90 32
Mob.tel. ++387 61 70 01 34
e-mail: hadzicd@hotmail.com

 

 1. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

NIRZAMA DŽEMIDŽIĆ, predsjednik
Maršala Tita 18, 75000 Goražde
Mob.tel. ++387 61 92 87 30
e-mail: nicka_f@hotmail.com

 

 1. SREDNJOBOSANSKI KANTON
  ABDULAH SEREZLIJA, predsjednik

Ciglane 2,  – 70230 BUGOJNO
Tel/fax: ++387 30 252 207
Mob.tel. ++387 61 198322
e-mail: dudoserezlija@yahoo.com

 

 1. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
  EDINA ČOMIĆ, predsjednica

Braće Fejića bb – 88000 MOSTAR
Tel./fax: ++387 36 55 17 65
Mob.tel. ++ 387 63 897 427
e-mail: edinacomic@live.com

 

 1. KANTON SARAJEVO
  ADMIR ŠUVALIĆ, predsjednik

Obala Kulina bana 1/V– 71000 SARAJEVO
Tel./fax: ++387 33 21 78 44
Mob.tel. ++387 61 22 51 52
E-mail: ssvoonkbihkoks@gmail.com