Sindikalna druženja

Sindikat organizuje druženja koja mi omogućavaju nova poznanstva i bolju saradnju sa kolegama.