Programski ciljevi

Programski ciljevi i zadaci  Sindikata temelje se na ostvarivanju i zaštiti interesa članstva i s tim ciljem, Sindikat će se prvenstveno zalagati za:

 • razvoj demokratskih procesa i izgradnju pravne i socijalne države sa jednakim šansama i pravima za sve;
 • ostvarivanje i zaštitu interesa članova Sindikata;
 • obezbjeđivanje odgovarajućih uvjeta rada i uvođenje savremenih sredstava i tehnologija s ciljem uspješnijeg obavljanja poslova zaposlenih u srednjem i visokom obrazovanju, odgoju, nauci i kulturi;
 • postizanje najpovoljnijih zarada;
 • ugovaranje i utvrđivanje najkvalitetnije cijene rada svog članstva;
 • zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava i druge odnose koji uređuju radne odnose i druga pitanja vezana za život i rad u srednjem i visokom obrazovanju, odgoju, nauci i kulturi;
 • osiguranje preduvjeta za slobodno sindikalno organiziranje i djelovanje;
 • obezbjeđenje besplatne pravne zaštite za članove Sindikata, uključujući i zastupanje u disciplinskim i sudskim postupcima za utvrđivanje odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno zaštite prava iz radnog odnosa pred nadležnim sudovima u skladu sa mogućnostima;
 • davanje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa i druge vidove pomoći i podrške članovima Sindikata;
 • iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju  zakona i podzakonskih akata koji regulišu sistem  srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke, kulture,  kao i prava i obaveze zaposlenika u  srednjem i visokom obrazovanju, odgoju, nauci i kulturi;
 • kontinuirano djelovanje s ciljem obezbjeđivanja odgovarajućih uvjeta rada u skladu sa pedagoškim standardima;
 • pružanje materijalne pomoći članovima Sindikata, kao i penzionisanim radnicima, članovima ovog Sindikata u skladu sa mogućnostima;
 • obrazovanje fonda solidarnosti za materijalnu pomoć članstvu, stambenih i štedno-kreditnih  zadruga , u skladu sa mogućnostima;
 • organiziranje edukativnih stručnih seminara za članove Sindikata;
 • učlanjivanje   u sindikat što većeg broja osoba iz reda zaposlnih u srednjem i visokom obrazovanju, odgoju, nauci, kulturi i srodnim djelatnostima;
 • poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog prava i ekonomsko socijalnog prava uz korištenje zakonodavne inicijative;
 • školovanje, obrazovanje, stručno usavršavanje i sticanje novih znanja i sposobnosti za efikasnije vršenje poslova na radnom mjestu;
 • iniciranje rješavanja pitanja zapošljavanja zaposlenika koji su postali prekobrojni, odnosno tehnološki višak;
 • zalaganje za cjelovit,  jedinstven i zajednički sistem obrazovanja na čitavom prostoru BiH;
 • razvijanje obrazovanja koje će otkloniti sve vidove diskriminacije učenika i nastavnika u odnosu na  naciju, vjeru, rasu, spol i etničku pripadnost;
 • praćenje da li se potpuno i dosljedno primjenjuju odredbe radno – pravnog zakonodavstva, rezolucije MOR-a, povelje, kolektivni ugovori, podzakonski akti, pravilnici i drugi akti;
 • saradnja sa ostalim sindikatima u BiH i u inozemstvu, uključujući povezivanje, udruživanje i transformisanje s njima, u skladu sa Zakonom i zahtjevima članstva.