Kantonalne organizacije

  1. Sindikalna organizacija Bosansko-podrinjskog kantona;
  2. Sindikalna organizacija  Hercegovačko-neretvanskog kantona;
  3. Sindikalna organizacija Kantona 10;
  4. Sindikalna organizacija Kantona Sarajevo;
  5. Sindikalna organizacija Posavskog kantona:
  6. Sindikalna organizacija Srednjo-bosanskog kantona;
  7. Sindikalna organizacija Tuzlanskog kantona;
  8. Sindikalna organizacija Unsko-sanskog kantona;
  9. Sindikalna organizacija Zapadno-hercegovačkog kantona;
  10. Sindikalna organizacija Zeničko-dobojskog kantona.