Category: Dynamic

Edukacija

Sindikat mi daje mogućnost da se kontinuirano educiram.

Sindikalna druženja

Sindikat organizuje druženja koja mi omogućavaju nova poznanstva i bolju saradnju sa kolegama.

Jednokratna pomoć

U nekim situacijama, Sindikat obezbjeđuje jednokratnu pomoć.

Dobijam pravnu pomoć

Sindikat mi pruža konsultacije kad su mi one potrebne.