Tematska Skupština SSVOONKBiH-a

Dana 28. januara 2020. godine sa početkom u 11:00h u BKC-u u Tuzli održana je tematska sjednica Skupštine SSVOONKBiH-a sa sljedećim dnevnim redom:

  • Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine SSVOONK BiH-a;
  • Odnos SSVOONK BiH i SSS BiH;
  • Tekuća pitanja.

Pored članova organa SSVOONK BiH, sjednici su prisustvovali Selvedin Šatorović, predsjednik SSSBiH, Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata rudnika FBiH, Amir Nukić, predsjednik Samostalnog sindikata željeznica FBIH, Zijad Latifović predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH i Samir Kurtović predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH.