Čestitka za 8. mart – Dan žena

Cijenjene kolegice, članice SSVOONK-a BiH!

Ovo je samo jedan dan kada trebate biti obasute ljubavlju, srećom i poštovanjem, jer ste vi najveći i najznačajniji stub porodice, ali i društva u cjelini. Zbog toga u svakom trenutku zaslužujete  posebno mjesto u tom društvu. Briga, pažnja i ljubav koju poklanjate svakodnevno, neka vam budu uzvraćeni svakog dana.

Edina Čomić, potpredsjednica  SSVOONK-a  BiH

U SUSRET 8. MARTU
Osmi mart simbolizira stoljetnu borbu žena za ravnopravnost, bolje uslove rada i pravo glasa. Ovaj praznik svoj korijen vuče od 8. marta 1857. godine, kada su žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila organizovale demonstracije u New Yorku, protestvujući zbog loših uslova rada i niskih plata. Demonstracije je suzbila policija, a žene su dva mjeseca kasnije osnovale sindikat.
Protesti na 8. mart su organizovani i narednih godina – najpoznatiji bio je onaj iz 1908. godine, kada je 15 000 žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa.
Međunarodni dan žena ustanovljen je na Prvoj međunarodnoj konferenciji žena održanoj u Kopenhagenu 1910. godine, u organizaciji Socijalističke Internacionale, na prijedlog njemačke socijalistice Clare Zetkin. Ujedinjene nacije su od 1975. godine, koja je proglašena Međunarodnom godinom žene, službeno počele obilježavati Međunarodni dan žena.
Tokom vremena ostvaren je značajan napredak u poboljšanju i promociji socijalnih, ekonomskih i političkih prava žena, ali žene još uvijek nisu dostigle status koji zaslužuju i trebaju imati.
Danas žene imaju pravo glasa, ali ih je malo na mjestima odlučivanja.
Uslovi rada su bolji, ali su često manje plaćene od svojih muških kolega.
Žene čine najveći broj nezaposlenih.
Prema podacima Eurostata, većina radnika koji imaju ugovore o radu na određeno vrijeme ili su angažovani u drugim oblicima prekarnog rada, su žene.
Žene imaju jednako pravo naslijeđivanja i posjedovanja imovine, ali posjeduju samo 2% svjetske imovine.
Žene imaju pravo na školovanje, ali čine preko 60% nepismenih u svijetu.
Žene imaju pravo na izbor partnera, ali daleko skuplje plaćaju grešku u tom izboru – uglavnom su žene žrtve porodičnog nasilja, a njihova zaštita nije zadovoljavajuća.
Osmi mart je, kao i većina praznika, podlegao komercijalizaciji. Lijepo je što se na ovaj dan ženama ukazuje pažnja i poklanja cvijeće, ali se ne smije zaboraviti njegova suština i značaj. Osmi mart treba biti podsjećanje na stoljetnu borbu žena za jednakost, ravnopravnost, uključenost, ekonomska i socijalna prava i politička prava – ova borba još uvijek traje!
Žena je srce porodice, a porodica je osnovna ćelija društva. Zasluženu pažnju koju imaju za Osmi mart, žene trebaju imati stalno.


Svim ženama, majkama, radnicama, kćerkama, suprugama, sestrama, domaćicama, sindikalnim i društvenim aktivisticama, čestitamo Osmi mart – Dan žena!