Category: Dopisi

Stop politizaciji i destrukciji obrazovanja

Vlade kantona, zbog nekvalitetnog funkcioniranja federalnog ministarstva obrazovanja, ne sprovode kvalitetnu reformu obrazovanja već hoće i dalje da vrše politizaciju i destrukciju obrazovanja. Primjeri politizacije obrazovanja su svakodnevni ali najveću politizaciju je izvršila vlada...

Zahtjev Vladi Federacije BiH

Glavni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH je na svojoj 8. sjednici, održanoj 25. avgusta 2016. godine donio odluku da se traži Hitno izjašnjenje Vlade Federacije BiH na Zahtjev...

Zahtjev Vladi Federacije BiH

Glavni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH je na svojoj 8. sjednici, održanoj 25. avgusta 2016. godine donio odluku da se traži Hitno izjašnjenje Vlade Federacije BiH na Zahtjev...