Upravni odbor SSVOONK-a BiH, mandatni period 2018.-2022. godina

  1. ADMIR TERZIĆ, PREDSJEDNIK SSVOONK BiH, TUZLANSKI KANTON;
  2. SAMIR FAJIĆ, UNSKO-SANSKI KANTON;
  3. STJEPO PEJIĆ, ŽUPANIJA POSAVSKA;
  4. ĐEVAD HADŽIĆ, ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON;
  5. ELDIN ISANOVIĆ, BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON;
  6. ABDULAH SEREZLIJA, SREDNJOBOSANSKI KANTON;
  7. EDINA ČOMIĆ, HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON;
  8. FARUK BEŠLIĆ, KANTON SARAJEVO.

Možete pogledati i ovu vijest...