Informacija sa Edukativnog seminara

Dana 11.04.2015. godine održan je Edukativni seminar za sve predsjednike sndikalnih organizacija Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH u Hotelu Hollywood na Ilidži, čiji cilj je bio poboljšanje kompetencija predsjednika sindikalnih organizacija i organizaciono jačanje Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.

Dokument: [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1-pwO40DgBEIXbjW6bJg0vbrT6srbc3g2/view?usp=drivesdk” title=”Informacija GO mart 2015.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” newwindow=”yes” style=”normal”]

This slideshow requires JavaScript.