Zaključci sa sastanka Odbora za visoko obrazovanje SSVOONK BiH

Zaključci sa sastanka Odbora za visoko obrazovanje Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, koji je održan dana 24.06.2015. godine u Domu sindikata u Sarajevu.

Dokument sa zaključcima možete preuzeti na priloženom linku:

ZakljucciZaVisokoObazovanje juni 2015.pdf

Dokument sa primjedbama na pravilnik preuzmite na priloženom linku:

PrimjedbePravilnik juni 2015.pdf