Zaključci sa sjednice Kantonalnog odbora održanje dana 16.09.2016 u Zenici

Kantonalni odbor zahtjeva od Vlade Federacije BiH da bude supotpisnik kolektivnog ugovora i garant jednakih prava za sve radnike u srednjem obrazovanju u Federaciji BiH, U protivnom predlaže se Predsjedništvu SSVOONK BiH da organizuje štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području Federacije BiH.

Kantonalni odbor je dao punu podršku Zaključcima Glavnog odbora SSVOONK BiH, upućuje se podrška Predsjedništvu SSVOONK BiH i preporučuje mu da saopšti javnosti i članstvu putem press konferencije sve važne informacije o toku pregovora.

Više o zaključcima na sljedeći link.

Možete pogledati i ovu vijest...