Čestitka povodom 30. maja, Dana Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine 30. maja ove godine slavi svoj 29. rođendan. Grupa entuzijasta i vizionara je 30. maja 1990. godine oformila Sindikat srednjeg obrazovanja BiH, sa jasnom vizijom i ciljevima:

  • zaštita i unapređenje radno-pravnog statusa zaposlenih u oblasti srednjeg obrazovanja, poboljšanje uslova rada,
  • permanentna edukacija i usavršavanje nastavnog kadra,
  • borba za bolji obrazovni sistem.

Sindikat je živio i djelovao i u najtežim ratnim uslovima, a odmah poslije rata se ponovo aktivirao sindikalni rad u maksimalno mogućem kapacitetu, obzirom na uslove.

Od 2007. godine Sindikat srednjeg obrazovanja BiH proširuje svoje djelovanje na oblasti visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture, te iz tog razloga mijenja svoj naziv u Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine.

Danas naš Sindikat ima 168 sindikalnih organizacija, organizovanih u osam Kantonalnih organizacija i djeluje u oblastima sednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja i kulture, sa preko 7.000 članova.

Iza nas je turbulentna godina, koja je osim konstantne borbe za bolji materijalni položaj i uslove rada naših članova, obilježili i problemi koji su zbog novih propisa iz oblasti finansija zahtijevali brzo organizaciono prestrojavanje i prilagođavanje, a sve u cilju efikasnog racionalnog i zakonitog poslovanja.

Sa zadovoljstvom vas možemo izvjestiti da smo izvršili sve potrebne radnje i izvršili sve svoje obaveze, kako bi funkcionisanje našeg Sindikata bilo u skladu sa novim propisima.

Pred nama je period borbe za zaključivanje ili produženje važenja Kolektivnih ugovora, kako iz oblasti srednjeg obrazovanja, a po prvi put i u oblasti visokog obrazovanja i oblasti kulture.

Kroz socijalni dijalog zahtijevat ćemo da obrazovanje i kultura budu djelatnosti od posebno društvenog značaja ili pitanje od vitalnog društvenog interesa i da se to ogleda konkretno kroz veća finansijska ulaganja, veće plaće, bolje uslove rada, opremanje ustanova, konstantno stručno usavršavanje i edukovanje.

Također, nastavlja se djelovanje u dijelu izrade zakona i podzakonskih akata kao što su Pedagoški standardi, Pravilnici o napredovanju, prijemu radnika i posebno Programima za zbrinjavanje viška radnika.

U vremenu kada veliki broj mladih ljudi, nerijetko i cijele porodice, trajno napuštaju našu zemlju, kada pad nataliteta već pokazuje svoje posljedice kroz značajno smanjenje broja učenika u školama, moramo inicirati svedruštveni dijalog na temu:
„Kakvo to obrazovanje želimo i šta od njega očekujemo, koje aktivnosti u oblasti kulture treba ovo društvo?“,
a sve kako bismo stvorili jedno prosperitetno i perspektivno društvo u kojem će ljudi željeti živjeti i raditi.

Uloga Sindikata u tim procesima je značajna a biće efikasna u onoj mjeri u kojoj svaki naš član bude dao svoj doprinos, u skladu sa svojim mogućnostima.

Na kraju, u nadi da ćemo uspjeti realizovati zacrtane ciljeve, svim članovima Sindikata želimo sretan 30. maj – Dana Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine.

Predsjednik
dr. sc. Admir Terzić