Čestitka povodom 30. godina rada i postojanja SSVOONKBiH

Sindikat srednjeg obrazovanja BiH je osnovan 30. maja 1990. godine od grupe entuzijasta sa vizijom i željom za poboljšanjem materijalno-pravnog položaja prvenstveno radnika u srednjem obrazovanju kao i aktivnog učešća u kreiranju cjelokupnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Vremenom su se Sindikatu srednjeg obtazovania pridružili radnici iz oblasti visokog obrazovanja, nauke i kulture pa se 2007, godine mijenja naziv sindikata u Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, naulke i kulture BiH. Sindikat djeluje na podrudju Federacije BiH i ima oko sedam hiljada članova.

U ovom teškom vremenu pandemije, kada se u situaciji nedovoljne tehničke opremljenosti, bez adekvatnih priprema i dostatnog educiranja svih u tom procesu, nametnula potreba za organizacijom online nastave i online života, članovi sindikata su dali svoj maksimalni doprinos da se nastavni proces kontinuirano odvija kako našim učenicima ne bi bilo uskraćeno znanje.

Ovu važnu godišnjicu su planirali proslaviti onako kako i dolikuje jubileju, ali zbog opštepoznate situacije sa pandemijom to nisu u mogućnosti i stoga žele na ovaj način uputiti čestitke svima koji su učestvovali u formiranju, djelovanju i rastu našeg Sindikata.

Koristimo ovu priliku da obvijestimo javnost da ćemo pozvati sve naše članove da iskoriste online nastavu i u saradnji sa resornim ministarstvima podrže promocije kupovine i korištenja domaćih proizvoda kako bi na taj način pomogli privredu naše zemlje.

Također, još jednom iznosimo jasan stav da smo apsolutno protiv bilo kakvih intervencija na Zakonu o radu (ZOR) jer je za iste potreban normalan ambijent uz učešće i konsenzus svih socijalnih partnera”, saopćeno je iz sindikata.

Cijela čestitka u prilogu.

Možete pogledati i ovu vijest...