Održan sastanak predstavnika sindikata i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Dana 6. marta 2023. godine, u prostorijama Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, održan je radni sastanak predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja BiH Džemaludina Poturovića, predsjednika Kantonalnog odbora Kantona Sarajevo Admira Šuvalića i Nadije...