Čestitka povodom 5.oktobra – Svjetskog dana nastavnika.

Poštovane kolegice i kolege!

Koristim priliku da vam se u ime organa našeg Sindikata obratim i čestitam 5.oktobar -Svjetski dan nastavnika.

Cjelokupna situacija oko krize izazvane pandemijom COVID-19 je prije svega izazov na koji su radnici u obrazovanju odgovorili hrabro, odlučno i nadasve odgovorno. Opterećeni, prije svega, nedostatkom informacija na osnovu kojih bi se mogla uraditi kvalitetna predikcija stanja, zatim očekivanjem roditelja i cjelokupne društvene zajednice, nedostatkom opreme i vremena za kvalitetnu edukaciju za rad sa novim alatima, strahom za svoje, ali i za zdravlje naših najbližih i naših učenika, odlučno smo zauzeli stajalište da na početku krize nađemo načina da završimo započetu školsku godinu, a onda da se na adekvatan način pripremimo za početak nove školske godine.

Svjesni da direktan kontakt sa učenicima nema alternativu, prihvatili smo svedruštveno stajalište da učenici moraju nazad u škole. Naravno, imali smo i imamo svoje zahtjeve koji se prije svega odnose na, od strane nadležnih organa, propisane precizne epidemiološke mjere, zatim protokole o postupanju, osiguranje neophodno potrebnih sredstava,  kao i insistiranje da se propisanih mjera moraju pridržavati svi u zajednici.

Školska godina je započela sa sličnim modalitetima organizacije nastave u cijeloj BiH i zasad se pokazalo kao sigurna za zdravlje i učenika i radnika u obrazovanju. Međutim, i dalje se mora insistirati na dosljednom poštovanju svih propisanih mjera i osiguranju potrebnih sredstava kako bi zadržali postojeće stanje sigurnosti po zdravlje.  

Ne možemo a da ne konstatiramo da su radnici u obrazovanju u ovoj krizi zaista, kao i puno puta do sada, pokazali odlučnost da vode procese i na taj način direktno kreiraju budućnost.

Ne tražimo i ne očekujemo aplauze i hvalospjeve, ali zahtijevamo poštovanje koje se ne ogleda kroz lijepe riječi na značajne datume, nego kroz snažan i sadržajan socijalni dijalog koji će rezultirati održivim javnim investiranjem u obrazovanje, a na taj način bolji ekonomski položaj radnika, stalnu edukaciju i bolje uslove rada.

U želji za zdravljem, prije svega, čestitamo 5. oktobar – Svjetski dan nastavnika!

S poštovanjem,                                                                                   

                                                                                                        Predsjednik SSVOONK BiH

                                                                                                               dr.sc. Admir Terzić, s.r.

Možete pogledati i ovu vijest...