Statutarna komisija SSVOONK-a BiH, mandatni period 2022.-2026. godina

  1. Džemal Velić, Kantonalna organizacija Unsko-sanskog kantona
  2. Biljana Bešić, Kantonalna organizacija Tuzlanskog kantona
  3. Aida Imamagić, Kantonalna organizacija Zeničko-dobojskog kantona
  4. Alma Hujdur Bečiragić, Kantonalna organizacija Srednjobosanskog kantona
  5. Aldina Tanković, Kantonalna organizacija Kantona Sarajevo

Možete pogledati i ovu vijest...