Sud časti SSVOONK-a BiH, mandatni period 2022.-2026. godina

  • Hermana Harambašić, Kantonalna organizacija Unsko-sanskog kantona
  • Katica Dominković, Kantonalna organizacija Kantona Posavina
  • Safet Kajević, Kantonalna organizacija Bosansko-podrinjskog kantona