Nadzorni odbor SSVOONK-a BiH, mandatni period 2022.-2026. godina

  1. Zajim Musić, Kantonalna organizacija Tuzlanskog kantona
  2. Vlatka Šafaržik, Kantonalna organizacija Zeničko-dobojskog kantona
  3. Nahid Crnica, Kantonalna organizacija Srednjobosanskog kantona
  4. Elma Ćorić Kajtaz, Kantonalna organizacija Hercegovačko-neretvanskog kantona
  5. Lamija Hrbat, Kantonalna organizacija Kantona Sarajevo