Posjeta Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture RS

Druga redovna Skupština Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS održana je 15. marta 2023. godine. Skupštini su prisustvovali i predstavnici SSVOONK BiH, na poziv predsjednika SONK RS Dragana Gnjatića. Predsjednik SSVOONK BiH Džemaludin Poturović je razgovarao i sa predsjednicom Sindikata obrazovanja Srbije Valentinom Ilić. Zajednički zaključak je da živimo u vremenu kada je sve manje onih koji se žele baviti nastavničkom strukom, zbog malih plaća i problema sa kojima se svakodnevno suočavamo. Zato je veoma važno da svi sindikati budu solidarni, jer samo tako možemo pomoći jedni drugima. Ipak, nagrade, koje osvajaju nastavnici, profesori i radnici u kulturi, dokaz su da je ljubav prema poslu važna. Poruka sa ovog skupa – privilegija je biti među onima koji se svakodnevno bore za prava radnika, u nadi da će prosvjetni radnici i radnici u kulturi dobiti mjesto u društvu koje im pripada i da ćemo biti više cijenjeni.