Seminar na temu nasilja nad ženama

Sekcija žena Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, na čelu sa predsjednicom Lejlom Ćerić, 01. decembra 2023. godine, u okviru svjetske kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i trajat će do 10. decembra 2023. – Međunarodnog dana ljudskih prava, simbolično povezujući zaštitu od nasilja nad ženama sa ljudskim pravima, održala je seminar na temu nasilja nad ženama.
Seminaru su prisustvovale sve članice Sekcije, kao i članice sindikalnih organizacija Kantona Sarajevo kojima su podijeljeni leci sa popisom sigurnih kuća u BiH i sa svim kontakt-podacima i sos-telefonima. Predavačice su bile Dijana Tadić, u ime Udruženja „Žena BiH“ iz Mostara, i Ena Vujinović-Nyangumbe, u ime Škole fluidnosti iz Mostara.
Cilj seminara je bio prikazati da nasilje više ne smije biti tabu-tema, priča među četiri zida, nasilje nad ženom nije njena privatna stvar već se tiče svih nas. Nasilje je prisutno u svim sferama društva i nasilju može biti izložen svako, bez obzira na obrazovanje, status i zaposlenje.
Sekcija žena SSVOONK BiH je poslala jasnu poruku da je moguće izaći iz kruga nasilja ukoliko se koriste svi resursi i ukoliko se promijene zakonska rješenja. Najvažnije je da se femicid više ne toleriše i da se mora okarakterisati kao posebno krivično djelo, a ne kao nasilje u porodici. Nedostatak evidencije i statistike o femicidu također predstavlja važnu prepreku u prevenciji femicida.
Članice Sekcije žena će provesti politike usmjerene na suzbijanje nasilja nad ženama te ova predavanja implementirati u svojim kantonima i u svojim sindikalnim organizacijama. Svi moramo proširiti svijest da u ovim slučajevima, slučajevima rodno zasnovanog nasilja, šutnja nije zlato.

Sekcija žena SSVOONK BiH