Obilježen je Dan SSVOONK-a BiH

Photo by Megabon.eu

2. i 3. juna 2024. godine u Ajdinovićima je obilježeno 34 godine postojanja SSVOONK-a BiH. Tim povodom prvog dana je organizovan seminar. O Zakonu o štrajku – perspektivama i izazovima govorio je  dipl. pravnik Adis Kečo. Druga tema bio je Kolektivni ugovor, njegov značaj i prava koja  sindikat donosi radnicima, na šta je ukazao dipl. pravnik Mirzet Pozderović. Drugog dana je održana svečana sjednica Skupštine SSVOONK-a BiH. Učesnici seminara su imali priliku da još jednom najznačajniji dan svog sindikata obilježe edukacijom i zabavom i da se u svoje radne sredine vrate obogaćeni novim sindikalnim znanjima koja će moći iskoristiti u borbi za ostvarenje boljih prava svojih članova.