Protokol o saradnji sa FMON

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE, sa sjedištem u Mostaru, ul. Stjepana Radića broj 33, kojeg zastupa ministrica Meliha Alić,

 

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA BOSNE I HERCEGOVINE, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Obala Kulina bana broj 1, kojeg zastupa predsjednik Selvedin Šatorović

i

SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Obala Kulina bana broj 1, kojeg zastupa predsjednik Đevad Hadžić

  

zaključili su dana 9.07.2010. godine, sljedeći

Protokol o saradnji sa federalnim ministarstvom obrta i nauke 2010.pdf

Možete pogledati i ovu vijest...