Informacija 5.oktobar – Dan nastavnika 2011. godine

 INFORMACIJA O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA

POVODOM OBILJEŽAVANJA

 

PETOG OKTOBRA – SVJETSKOG DANA NASTAVNIKA 2011. GODINE

 

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  su prvi put do sada zajednički uzeli učešće u obilježavanju  Petog oktobra – Svjetskog dana nastavnika/ca 2011. godine pod motom: “ Nastavnici/ce za jednakost spolova“.

Prvi korak u realizaciji planiranih aktivnosti bilo je medijsko predstavljanje putem održavanja Konferencije za medije 03. oktobra/listopada (ponedjeljak) 2011. godine, na kojoj su se medijima obratili Damir Mašić, ministar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Selvedin Šatorović, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine i Đevad Hadžić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine.

 Nakon toga je svim sindikalnim podružnicama/organizacijama na nivou kantona/županija poslato zajedničko pismo sa čestitkom, te izrađen plakat povodom obilježavanja Petog oktobra – Svjetskog dana nastavnika/ca.

Peti oktobar je obilježen i na nivou svih kantonalnih/županijskih odbora sindikata. Zavisno od specifičnosti, svi kantoni/županije su dali puni doprinos u obilježavanju Svjetskog dana nastavnik/ca organizovanjem okruglih stolova i svečanosti, ispraćaja penzionera, sportskih takmičenja nastavnika, takmičenja učenika i polaznika vrtića u likovnim i literarnim radovima, što je i medijski propračeno putem elektronskih i printanih medija.

Centralna manifestacija povodom obilježavanja ovogodišnjeg Petog oktobra – Svjetskog dana nastavnika/ca 2011. godine održana je u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održavanjem Svečane akademije pod motom: „Jednaka prava za sve učenike/ce i nastavnike/ce“, kojoj su pored predstavnika sindikata i resornog ministarstva, prisustvovali članovi Vlade Federacije BiH, premijeri i kantonalni ministri obrazovanja, predstavnici Ambasade SAD u BiH, predstavnici Vijeća Evrope, kao i predstavnici OSCE-a, UNICEF-a, i dr.

            Čestitke nastavnicima/cama uputili su i federalni premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Mr. Ismet Bajramović. Oni su pozdravili saradnju resornog ministarstva i sindikata obrazovanja i izrazili zadovoljstvo što se u duhu te saradnje obilježava Svjetski dan nastavnika/ca.

Svečana akademija je imala za cilj da ukaže na najvažnije elemente za ostvarivanje jednakosti u obrazovanju, a to je:

–                          uspostavljanje jedinstvenog sistema obrazovanja koje će poboljšati uslove obrazovanja i materijalni položaj prosvjetnih radnika;

–                          donošenje jedinstvenih pedagoških standarda na nivou Federacije BiH kako bi konačno ispunili Konvencije o pravima djeteta koje insistiraju na jednakim uslovima i mogućnostima za svako dijete i za svakog učenika/cu;

–                          donošenje jedinstvenih pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju, jer posao prosvjetnog radnika je jedno od rijetkih zanimanja u kome nema napredovanja po osnovu godina radnog staža i radnog iskustva, što će se u narednom periodu nastojati ispraviti;

–                          donošenje jedinstvenih koeficijenata platnih razreda koji će obezbijediti istu platu za isti posao, u bilo kojem kantonu/županiji u Federaciji BiH;

–                          ujednačavanje zakonske legistlative na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Ova svečanost pružila je mogućnost da se još jedanput ukaže na značaj uspostavljanja socijalnog dijaloga i partnerskog odnosa između svih učesnika u obrazovnom procesu, koji je jedini put ka kvalitetnijim rješenjima u obrazovnom sistemu naše zemlje, a time u okviru reforme obrazovnog sistema, potvrdila opravdanost postojanja Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH, u kojoj predstavnici sindikata u potpunosti i jednakopravno učestvuju kao ravnopravni partneri.

Jer, nastavnici/ce ne traže privilegije, već status koji im realno pripada kroz afirmaciju demokratskih principa i razumijevanja, međusobnog uvažavanja, dijaloga i solidarnosti, a sve u cilju ostvarivanja dostojanstvenog radnog okruženja (kvalitetni pedagoški standardi i normativi), kvalitetne plaće (za dostojanstven život), uključivanje u kreiranje obrazovne politike, kolektivno pregovaranje .

Predsjednik SSVOONK BiH                                                       Predsjednik SSOOiO BiH

    Đevad Hadžić                                                                           Selvedin Šatorović