Odluka o stupanju u štrajk

S A V E Z   S A M O S T A L N I H  S I N D I K A T A  B i H

SINDIKAT  SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH

 

KANTONALNI ODBOR SSVOONK-a  BiH TUZLANSKOG KANTONA

Broj: 121/12

Tuzla, 20.02.2012. godina

 

 

Na osnovu člana 128. ZOR-a („Sl. novine F BiH“, broj: 43/99, 32/00 i 29/03), člana 2. Zakona o štrajku („Sl.novine F BiH“, broj: 14/00), člana 87. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu („Sl.novine TK“, broj: 7/01), člana 38. Općeg Kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine („Sl.novine F BiH“, broj: 54/05 i 62/08), člana 98. Statuta SSVOONK-a BiH, radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih članova i zaposlenih u ustanovama srednjeg obrazovanja  na području Tuzlanskog kantona koji se nisu mogli riješiti pregovorima, nakon pribavljenih pismenih Saglasnosti sindikalnih organizacija SSVOONK-a BiH TK, Kantonalni odbor SSVOONK-a BiH TK na sjednici održanoj 20.02.2012.godine donosi

O D L U K U

o stupanju u štrajk zaposlenih

u ustanovama srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona

I

Dana 05.03.2012.godine u 8,00 sati zaposleni u ustanovama srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona stupaju u štrajk (u daljem tekstu: štrajk).

II

Štrajk će se organizirati i provoditi u svim sindikalnim organizacijama (školama) članicama Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona.

 

III

  Razlozi za štrajk su: donošenje Odluke o smanjenju plaće za novembar i      decembar  2011. godine i januar 2012.godine i utvrđivanje Nacrta          Budžeta  TK          za 2012.godine od strane   Vlade TK, kojim su planirana umanjena         sredstva za  plaće od 6,5 % i ukidanje pojedinih naknada uposlenim u  ustanovama  srednjeg obrazovanja.

IV

Štrajk će se organizovati i voditi u skladu sa Zakonom o štrajku, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i Pravilima o štrajku SSVOONK-a BiH do ispunjenja sljedećih zahtjeva:

–         Poništenja jednostrano donesenih Odluka Vlade TK o smanjenju osnovice za obračun plaće za novembar i decembar 2011.godine i za januar 2012.godine,

–         Utvrđivanja sredstava u Budžetu TK za 2012.godinu za isplatu plaća na nivou oktobra 2011.godine, te isplatu naknada u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom, odnosno do postizanja sporazuma između Sindikata i Vlade TK.

V

Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona preuzima ulogu štrajkačkog odbora na nivou Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH  Tuzlanskog kantona, a u sindikalnim organizacijama (školama)  članicama SSVOONK-a BiH TK ulogu štrajkačkog odbora preuzimaju Sindikalni odbori sindikalnih organizacija SSVOONK-a BiH TK.

VI

Uz ovu Odluku Sindikat objavljuje Sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i pokreće postupak mirenja pred Mirovnim vijećem.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 05.03.2012.godine.

Dostavljeno:

1x –  SSS BiH

1x –  SSVOONK BiH

1x –  Predsjednicima sindikalnih organizacija SSVOONK-a BiH TK

1x –  Vlada TK

1x –  Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

1x – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice TK

1x –  Skupštini TK

1x –  MUP TK

1x –  Školskim odborima srednjih škola TK

1x –  Direktorima srednjih škola TK

1x –  Arhiva

         

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                                 Admir Terzić, prof.

Možete pogledati i ovu vijest...