Proglas Glavnog odbora SSVOONK-a BiH

P R O G L A S G L A V N O G O D B O R A

PROTEST VLADAMA I POSLODAVCIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAHTJEV ZA DOSTOJANSTVEN RAD

Možete pogledati i ovu vijest...