Tagged: Proglas

Hoćemo dostojanstven rad!

Odlukom Međunarodne organizacije rada (MOR-a) od 1999.godine 7. oktobar se obilježava kao “Svjetski dan dostojanstvenog rada”! Ovogodišnje obilježavanje ovog dana je prilika, ali i obaveza da se analizira opće stanje dostojanstvenog rada na prostorima...