Opći KU na snazi u FBIH i usaglašeni tekst Općeg KU između Udruženja poslodavaca u FBIH i SSSBIH

Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBIH koji je na snazi (, broj: 54/05 i 62/08), kao i usaglašeni tekst Općeg kolektivnog ugovora između Udruženja poslodavaca u FBIH i Saveza samostalnih sindikata BIH, KOJI JE TREBAO BITI POTPISAN 18.12.2015. godine.

Možete pogledati i ovu vijest...