Usklađeni tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u FBiH

Dana, 23.09. 2016. godine u zgradi Vlade FBiH održan je deveti sastanak pregovaračkih timova vlada i sindikata na kojem su vođeni pregovori za usklađivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u FBiH sa Zakonom o radu FBiH. Ishod pregovora možete vidjeti iz priloženih dokumenata.

Nastavak pregovora na federalnom nivo zavisi od Vlade Federacije BiH od koje sindikat zahtjeva da bude supotpisnik kolektivnog ugovora i garant istih prava za sve zaposlene u srednjem obrazovanju u Federaciji BiH.

Predsjednik

Đevad Hadžić

U prilogu preuzmite prečišćeni tekst Kolektivnog ugovora i pismo premijera Vlade FBiH.

Možete pogledati i ovu vijest...