Sindikalni organi

DOPREDSJEDNIK SSSVOONK BiH za srednje obrazovanje
ABDULAH SEREZLIJA

Tel/fax: ++387 30 25 22 07 (škola)
Mob.tel.++387 61 19 83 22
e-mail: dudoserezlija@yahoo.com

DOPREDSJEDNIK SSVOONK BIH za visoko obrazovanje
N/A

DOPREDSJEDNIK SSVOONK BIH za kulturu
ADNAN ĐINDO

Tel/fax: ++387 33 66 59 60
Mob.tel.++387 61 21 81 00
e-mail: a.djindo@gmail.com

PREDSJEDNICA Sekcije mladih

MERIMA KURTOVIĆ ČENGIĆ

Mob.tel.++387 61 554 702

e-mail: merima.kurtovic@gmail.com

PREDSJEDNICA Sekcije žena

SUADA KARIĆ

Mob.tel.++387 61 253 712

e-mail: suada.karic2@gmail.com

 

 1. UNSKO-SANSKI KANTON
  SAMIR FAJIĆ, predsjednik

  Krupska bb – 77000 BIHAĆ
  Tel/fax: ++ 387 37 22 36 61
  Mob.tel. ++ 387 61 15 53 75
  e-mail: fajic_samir@hotmail.com
 2. ŽUPANIJA POSAVSKA
  STJEPO PEJIĆ, predsjednik

  Treća ulica bb – 76270 ORAŠJE
  Tel/fax: ++ 387 31 71 41 12
  Mob.tel. ++ 387 63 34 18 68 
  e-mail: stjepo.pejic@gmail.com
 3. TUZLANSKI KANTON
  ADMIR TERZIĆ, predsjednik

Pozorišna 2 – 75000 TUZLA
Tel/fax: ++387 35 26 04 78
Mob.tel.: ++387 61 73 03 32
e-mail: ssvoonk.tk@bih.net.ba

 1. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
  ĐEVAD HADŽIĆ, predsjednik

Fra Ivana Jukića 1/II – 72000 ZENICA
Tel/fax: ++387 32 40 90 32
Mob.tel. ++387 61 70 01 34
e-mail: hadzicd@hotmail.com

 1. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
  HILMO BUNJO, predsjednik

Mob.tel. ++387 62 11 91 57
e-mail: bunjo_hilmo@yahoo.com

 1. SREDNJOBOSANSKI KANTON
  NEDŽAD JAHIĆ, predsjednik

Zenjak Centar 7/84 – 72270 TRAVNIK
Tel/fax: ++387 30 51 84 13
Mob.tel. ++387 61 47 67 54
e-mail: nedzad.jahic@bih.net.ba

 1. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
  EDINA ČOMIĆ, predsjednik

Salke Šestića 2 – 88000 MOSTAR
Tel./fax: ++387 36 55 17 65
Mob.tel. ++ 387 63 48 76 04
e-mail: edinacomic@live.com

 1. KANTON SARAJEVO
  FARUK BEŠLIĆ, predsjednik

Alipašina 9/III – 71000 SARAJEVO
Tel./fax: ++387 33 21 78 44
Mob.tel. ++387 61 17 23 63
E-mail: faruk.beslic@hotmail.com
e-mail: ssvoonk.kosa@hotmail.com

 

Glavni odbor SSVOONK- a BiH

 1. Đevad Hadžić, predsjednik
 2. Abdulah Serezlija, dopredsjednik za srednje obrazovanje
 3. N/A, dopredsjednik za visoko obrazovanje
 4. Adnan Đindo, dopredsjednik za kulturu
 5. Samir Fajić
 6. Adnan Suljanović
 7. Mirsad Velić
 8. Dženisa Bužimkić
 9. Stjepo Pejić
 10. Admir Terzić
 11. Merima Kurtović Čengić
 12. Elbira Bešić
 13. Semir Ramić
 14. Hazim Zejčirović
 15. Zvonimir Jakovljević
 16. Nihada Duranović
 17. Zumra Berbić
 18. Mustafa Mujić
 19. Spaho Bradarić
 20. Azra Emić
 21. Himo Bunjo
 22. Nedzad Jahić
 23. Edina Čomić
 24. Pašić Muhamed
 25. Elma Temin
 26. Faruk Bešlić
 27. Samka Hadžihasanović-Midhat
 28. Mesud Bektić
 29. Suada Karić
 30. Faruk Čupović
 31. Šemso Išerić
 32. Nedeljka Šljivo
 33. Tatjana Piralić-Romanić

Nadzorni odbor SSVOONK-a BiH

 1. Sead Šljivnjak, predsjednik
 2. Nahid Crnica, član
 3. Džemidžić Nirzama, član

Statutarna komisija SSVOONK-a BiH

 1. Halim Avdagić, predsjednik
 2. Muhamed Dedić, član
 3. Jasna Karović, član
 4. Edin Huskić, član
 5. Enes Zukanović, član

Sud časti SSVOONK-a BiH

 1. Ahmet Beganović, predsjednik
 2. Mehmed Fejzić, član
 3. Adis Zukić, član
 4. Tatjana Tafro – Živković, član
 5. Ana Živković, član