SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE Blog

Informacija sa Edukativnog seminara

Dana 11.04.2015. godine održan je Edukativni seminar za sve predsjednike sndikalnih organizacija Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH u Hotelu Hollywood na Ilidži, čiji cilj je bio poboljšanje kompetencija predsjednika...