Inicijativa za zajedničko sindikalno djelovanje s ciljem zaštite radničkih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine

Poštovani,

Svjedoci smo da već duže vrijeme Vlada FBiH i Udruženje poslodavaca u FBiH imaju vrlo blisku saradnju i koordiniran nastup kad je riječ o zakonskim rješenjima koja se tiču radničkih prava u FBiH. Nasuprot tome sindikalni pokret je razjedinjen i opterečen unutrašnjim sukobima.
Smatramo da je nedostatak komunikacije i međusobnog uvažavanja trenutno najveća prepreka čije je otklanjanje preduslov postizanju po radnike što je moguće boljih zakonskih rješenja.
Stoga je Skupština SSVOONK BiH koja je na sjednici održanoj 5.oktobra 2020.godine usvojila zaključak da SSVOONK BiH bude organizator sastanka na kojem bi učestvovali predsjednici reprezantivnih granskih sindikata na kojem bi se pokušalo dogovoriti slijedeće:
-Da se do donošenja izmjena i dopuna sistemskih zakona: Zakona o radu, Zakona o porezima doprinosima, Zakonu o porezu na dohodak i dr. svi suzdrže od međusobnih razmirica i sukoba, javnih istupa koje narušavaju međusobne odnose, kompromitiraju i slabe cjelokupan sindikalni poket;
-Da se dogovori način usklađivanja teksta svakog pomenutog zakona i te da se iskoordinira nastup prema socijalnim partnerima sa ciljem ostvarivanja što je moguće većeg utjecaja na konačan tekst gore pomenutih zakona a sve u interesu radnika.
Uvodno predavanje na temu: “Izmjene i dopune Zakona o radu” održati će prof.dr. Jasmina Gradaščevic, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Iz aktualnih programa i temeljnih ciljeva svih granskih sindikata koja su proklamirana kroz dokumenta i kroz javne istupe si ndikalnih lidera jasno je da je svima prioritet zaštita radničkih prava. Usvajanjem navedenih zakona radnička prava se mogu poboljšati ali i uveliko pogoršati što, prije svega, ovisi o snazi sindikata kao predstavnika radnika u pregovaračkom procesu.
Sastanak je planiran u skladu sa obavezama predavača za 29.10.2020.godine (četvrtak) u zgradi Doma sindikata, Obala Kulina bana br 1. Sarajevo.
Molim da se o ovoj inicijativi izjasnite (da li ste spremni učestvovati i dati svoj doprinos) do petka 23.10.2020, kako bi smo Vam mogli uputiti zvaničan poziv.
Sa ovom inicijativom kao i sa njenim ishodom će na primjeren način biti upoznati radnici-članovi sindikata.

S poštovanjem!

Dr. Admir Terzić

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1EmW3a5BZ8m1ZUanA8iVd1a7JMypEGLiN/preview?usp=drivesdk” title=”INICIJATIVA sk..PDF” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”1000″ style=”embed”]