Seminar “Želim i mogu biti kvalitetan sindikalni aktivista”

15.12.2022. u Blagaju je, u saradnji sa Centrom za građansku saradnju iz Livna i SSVOONK-a HNK-a, održan  seminar “Želim i mogu biti kvalitetan sindikalni aktivista”. Teme su bile vezane za finansijsko i kancelarijsko poslovanje u sindikalnim organizacijama, a predavači uposlenici Računovodstvene agencije “Bilans” i predsjednik Skupštine SSVOONK-a BiH Admir Terzić. Seminaru su, osim članova KO SSVOONK-a HNK-a, prisustvovali i članovi Upravnog odbora SSVOONK-a BiH.