Nakon tri godine: Novi Kolektivni ugovor i povećanje plaća uposlenicima u sektoru kulture Kantona Sarajevo

Photo by Vlada.ks.gov.ba

Nakon tri godine, uposlenici u sektoru kulture Kantona Sarajevo dobili su novi Kolektivni ugovor, kojim su povećani koeficijenti za obračun plate za oko 600 uposlenih u 13 ustanova kulture KS.

Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo potpisala je danas vršiteljica dužnosti premijera KS i ministrica Darja Softić Kadenić s predsjednikom Kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Admirom Šuvalićem, u prisustvu resornog ministra za kulturu i sport Samira Avdića i članova pregovaračkog tima sindikata.

I ovaj Kolektivni ugovor je potpisan na period od tri godine.

“U prosjeku, plaće će biti povećane za oko 100 KM na mjesečnom nivou, a nevezano za sporazum između Vlade i Koordinacije sindikata kojim je predviđena isplata i dodatka na plaću u iznosu od 100 KM, linearno, svim uposlenicima koji primaju plaću iz Budžeta KS u ovoj godini zbog inflacije”, naveo je između ostalog Šuvalić, uz riječi zahvalnosti Vladi KS i Pregovaračkom timu na senzibilitetu koji su pokazali prema uposlenima u institucijama kulture.

Ministar Samir Avdić je naglasio da svi trebaju biti ravnopravni kada je riječ o socijalnom statusu, kao i da će ovaj dokument biti od koristi svim radnicima u sektoru kulture.

“Smatram da je ovaj Kolektivni ugovor plod korisnih i civiliziranih razgovora, u kojima je postojao obostrani senzibilitet da se dogovor postigne i zato želim zahvaliti sindikalnim predstavnicima s kojima smo u dosadašnjih šest sesija pregovora došli do najboljeg mogućeg rješenja, koja su prije svega u interesu djelatnika kulture”, rekao je ovom prilikom ministar Samir Avdić.

Članak preuzet sa stranice Vlada.ks.gov.ba.