12. kongres turskog sindikata Egitim Sen

Na poziv turskog sindikata Egitim Sen, delegacija SSVOONK BiH, u kojoj su bili predsjednik SSVOONK BiH Džemaludin Poturović i predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju Admir Šuvalić, boravila je na 12. kongresu Egitim Sena. Kongres je trajao od 22. decembra do 24. decembra 2023. godine. Naša delegacija, po pozivu, boravila je u Ankari od 21. 12. do 23. 12. 2023. Uz izuzetno srdačan doček i gostoprimstvo naših domaćina, potrebno je istaći vrhunsku organizaciju Kongresa na kojem je bilo prisutno 365 delegata iz svih krajeva Turske. U više razgovora ostvaren je prvi kontakt i načelno dogovorena buduća saradnja sa našim domaćinima te predstavnicima sindikata iz Francuske, Italije, Španije, Nizozemske i Sjevernog Kipra. Sa područja Balkana nije bilo drugih predstavnika, što je dodatno povećalo značaj učešća naše delegacije na ovom Kongresu. Poseban razgovor vođen je sa predstavnicom organizacije ETUCE, koja je izrazila punu podršku našoj organizaciji i kao punopravnoj članici EI.