Sastanak sa predstavnicima Vlade Federacije BiH

U ponedjeljak 01. jula 2019. godine u zgradi Vlade Federacije BiH je održan konsultativni sastanak sa predstavnicima Vlade Federacije BiH na temu Prednacrta zakona o reprezentativnosti sindikata. Ovom sastanu su kao predstavnici SSVOONKBiH-a prisustvovali Admnir Terzić, predsjednik SSVOONKBiH i Admir Šuvalić, predsjednik skupštine SSVOONKBiH.

This slideshow requires JavaScript.