SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE Blog

Čestitka za 8. mart – Dan žena

Cijenjene kolegice, članice SSVOONK-a BiH! Ovo je samo jedan dan kada trebate biti obasute ljubavlju, srećom i poštovanjem, jer ste vi najveći i najznačajniji stub porodice, ali i društva u cjelini. Zbog toga u...

In memoriam

4. marta 2024. godine napustila nas je Mevlida Altumbabić Lala, prva predsjednica KO SSVOONK-a BiH Tuzlanskog kantona. Bila je među onima koji su u poratnim godinama stvarali naš Sindikat, borac za profesiju, ali i...

Čestitka povodom Dana nezavisnosti BiH

Bosna je u svojoj cjelokupnoj historiji bila zemlja na raskrsnici, na razmeđu svjetova, ali nikad nije bila razbijena i podijeljena kao cjelina, kao teritorij, kao tradicija. Kontinuitet njenog duhovnog i materijalnog trajanja jasno je...

12. kongres turskog sindikata Egitim Sen

Na poziv turskog sindikata Egitim Sen, delegacija SSVOONK BiH, u kojoj su bili predsjednik SSVOONK BiH Džemaludin Poturović i predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju Admir Šuvalić, boravila je na 12. kongresu Egitim Sena. Kongres...

Seminar na temu nasilja nad ženama

Sekcija žena Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, na čelu sa predsjednicom Lejlom Ćerić, 01. decembra 2023. godine, u okviru svjetske kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja...

25. novembar – Dan državnosti BiH

Svim članicama i članovima i njihovim porodicama Sindikata srednjeg, visokog odgoja i obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, želimo čestitati 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik SSVOONKBiH-a Mr. sc. Džemaludin...