Category: Događaji

Odluka o odgađanju Generalnog štrajka upozorenja Saveza samostalnih sindikata BiH

Odluka o odgađanju Generalnog štrajka upozorenja Saveza samostalnih sindikata BiH preuzmite sa datog linka: [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1iPD1C19PIB4Yf7dt3rqs0Xc6SrUSYzBr/view?usp=drivesdk” title=”Odluka_o_odgadanju_Generalnog_strajka.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” newwindow=”yes” style=”normal”]

Saopštenje za javnost 28.02.2014.

Sindikalnim organizacijama Ze-Do kantona i medijima dostavlja se saopštenje za javnost. Saopštenje mozete preuzeti sa sljedeceg linka: [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1nndSm85B3pLZ18HyhD6Uho69N_RDejnx/view?usp=drivesdk” title=”saopcenjezajavnost2014.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” newwindow=”yes” style=”normal”]

Zaključci sa vanredne sjednice Predsjednistva 11.02.2014.

Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH je na 18. vanrednoj sjednici, održanoj 11. februara 2014. godine u Sarajevu jednoglasno usvojilo sljedeće zaključke: [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/14vDhEKT2S7pa3bi0fvC5eAhDcsMcXija/view?usp=drivesdk” title=”Zakljucci_sa_Vanredne_ sjednice_Predsjendistva_11.02.2014.godine.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” newwindow=”yes” style=”normal”]

Sporazum TK – 20.03.2012.g.

Teks sporazuma u prilogu:   [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1ri6HJI2oZcIT8kt1Dz06OAtrQnOYDKPY/preview?usp=drivesdk” title=”sporazum TK 2012.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”1000″ style=”embed”]

Zaključci štrajkačkog odbora TK

 Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja,                            Samostalni sindikat radnika              odgoja, nauke i kulture   BiH-                               osnovnog obrazovanja i odgoja TK             Kantonalni odbor TK                          Broj: 281/12                                                                           Broj: 02-176/12 Tuzla, 14.03.2012.godine                                                      Tuzla, 14.03.2012. godine                                                              Vlada Tuzlanskog kantona Tim za pregovore    ...

Informacija 5.oktobar – Dan nastavnika 2011. godine

 INFORMACIJA O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA POVODOM OBILJEŽAVANJA   PETOG OKTOBRA – SVJETSKOG DANA NASTAVNIKA 2011. GODINE   Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture...

Protokol o saradnji sa FMON

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE, sa sjedištem u Mostaru, ul. Stjepana Radića broj 33, kojeg zastupa ministrica Meliha Alić,   SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA BOSNE I HERCEGOVINE, sa sjedištem u Sarajevu, ul....