Održan sastanak ministrice za obrazovanje i nauku FBiH i predsjednika SSVOONK BIH

U Sarajevu je u utorak, 05. augusta 2023. godine, održan sastanak u prostorijama Vlade FBiH između prof. dr. Jasne Duraković, ministrice za obrazovanje i nauku u Vladi FBiH, i mr. sc. Džemaludina Poturovića, predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine.
Na sastanku je razgovarano o mogućnostima saradnje u okviru provođenja obrazovne reforme u Federaciji BiH, o načinu zajedničkog obilježavanja 5. oktobra – Svjetskog dana nastavnika, o harmonizaciji pedagoških standarda i normativa za srednje škole, te o važnosti očuvanja digniteta nastavničke profesije i o generalnom poboljšanju statusa nastavnika.
Jedan od zaključaka na sastanku je bio da treba postojati kontinuirana saradnja, iskren i otvoren dijalog, kako bi se što kvalitetnije realizirali zacrtani ciljevi na razvoju i poboljšanju kvalitete obrazovanja, sa fokusom na sigurnost učenika i nastavnika u školama i sprečavanje svih oblika nasilja. Također, stalni zadatak je jačanje funkcionalnih znanja učenika i poboljšanje statusa nastavnika kao i svih drugih učesnika u nastavno-obrazovnom procesu. Govorilo se i o potrebi promoviranja dobrih i inspirativnih nastavničkih praksi u procesima reformi obrazovanja.
Ministrica Jasna Duraković je upoznala predsjednika Sindikata s aktuelnim programskim aktivnostima Ministarstva, pozvavši na intenzivniju saradnju, naglašavajući da je uloga FMON u fragmentiranom sistemu odlučivanja u oblasti obrazovanja veoma važna, posebno u harmonizaciji obrazovnih politika i ujednačavanju uslova za odgoj i obrazovanje u cijeloj Federaciji BiH.
Predsjednik SSVOONKBIH Džemaludin Poturović je izrazio spremnost za saradnju u svim projektima i aktivnostima Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, posebno u promoviranju programa razvijanja funkcionalnih znanja i vještina učenika i onih koji doprinose povećanju kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova za stvaranje inkluzivnog okruženja i zaštite mentalnog i fizičkog zdravlja učenika i nastavnika, kao i onih koji su usmjereni na davanje podrške najboljim nastavnicima, učenicima i studentima u Federaciji BiH.
Razgovarano je i o neophodnosti pripremanja i izdavanja savremenijih udžbenika za srednju školu, potrebi za jačom intersektorskom saradnjom u zaštiti djece od svih oblika nasilja i segregacije, te naročito istaknuta, još jednom, prevencija svih neprihvatljivih oblika ponašanja.
Sastanci predstavnika Sindikata i Ministarstva u narednom periodu trebali bi se održavati kontinuirano kako bismo uspješno realizirali sve planirane aktivnosti.